Strojarnice

Mozak Vašeg bazena

Strojarnica  je suhi prostor predviđen za smještaj uređaja za filtriranje i tretiranje bazenske vode.U strojarnici se nalaze i spremnici sa kemikalijama potrebnim za tehnološki proces obrade vode